Versnellen Circulaire economie

De bouw- en infrasector staat voor een enorme circulaire transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan ontwerpen, bouwen en werken. Dit betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken.

Ambities

De overheden in Nederland pakken deze uitdaging serieus op. De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, de gebouwde omgeving circulair is. De landelijke Transitieagenda Circulaire Bouweconomie zet hiervoor de strategie uit en doet concrete aanbevelingen. Eén daarvan is dat de overheid vanaf 2023 alle opdrachten 100% circulair uitvraagt. Provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en waterschappen pakken de handschoen zelf, en geregeld ook in samenwerking op. Een goede ontwikkeling. Dat vraag om Versnelling!

Brede expertise

Onze versnellers hebben ruime ervaring met inhoudelijke procesbegeleiding, netwerkvorming en diverse communicatietrajecten. Denk hierbij aan het mede-vormgeven van de Transitieagenda Circulair Bouwen voor provincie Overijssel en het uitvoeren van Circulaire proeftuinen waarmee een kennis- en leernetwerk circulaire woning- en utiliteitsbouw ontstaat. Maar ook trajecten waar verschillende stakeholders in de gebouwde omgeving met en van elkaar kunnen leren behoren tot onze expertise. Daarnaast zijn onze versnellers betrokken bij het opzetten van circulaire Community’s of Practice voor de Agenda van Twente en het aanjagen van circulaire koplopers en de ontwikkeling van circulaire producten. Met onze brede expertise voegen wij graag waarde toe voor zowel overheden, corporaties, bedrijven en andere organisaties die met circulariteit willen starten, alsook voor opdrachtgevers die het al hoog op de agenda hebben staan.